CDROM: "1982-1985 FGE"

En Pere Plana Panyart va estar desplaçat a Lugo (Galicia) entre els anys 1976 i 1986.

Per més que mai no va estar massa integrat en una tasca activa concreta dins de la pràctica espeleològica del país, ja que la seva estada havia estat prevista de molt més curta durada, va acabar però fent contacte amb el president de la Federación Galega de Espeleoloxía, en Manuel Díaz Prieto, qui el captà per a executar comeses que, en general, en Pere no va arribar a dur a terme, per manca de l'esma perduda amb la seva condició d'emigrant forçat i pot ser també, influït per la boira quasi permanent de la ciutat romana.

Tot i amb això, la documentació reunida en el període entre 1982 i 1985, es prou considerable, i dona una visió ben ample i alhora engrunada d'alguns fets d'importància esdevinguts en aquests anys, com son la creació de la Federación Española de Espeleología, el retard en la celebració del 9è Congrés Internacional d'Espeleología i les conseqüències que això va portar, com la separació del Grupo Espeleológico Edelweiss de la Federació, i d'altres, sense oblidar els molts esdeveniments quotidians, programats o bé imprevistos de la pròpia Federación Galega de Espeleoloxía. Tot, des de l'òptica de la correspondència quasi sempre "oficial" mantinguda entre en Manolo i en Pere (radicats, respectivament, a A Coruña i Lugo).

Cap comentari:

Publica un comentari